Categorie archief: Uncategorized

Wij zijn de vrije kamer

De vrije kamer is een initiatief van burgers, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente om een plek te creëren in het centrum van de stad om zaken voor elkaar te krijgen. Met gedeelde passie en vereende krachten. Een plek zonder politieke agenda buiten bestaande systemen om. Ideeën bedenken en in de wereld zetten, soms wat disruptief, dat is het mooiste wat er is. Sommige ideeën maken de wereld mooier. Van andere worden we allemaal beter. De beste ideeën doen dit allebei. Heb je een idee voor Almere of Flevoland. Schroom niet en geef je reactie of stuur een bericht naar info@devrijekamer.nl

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

De vrije kamer: Verbindingen leggen

Het vinden van vernieuwde partnerships is een belangrijk thema in de ontwikkeling van gemeentes, overige overheden en samenwerkende (maatschappelijke) partijen en niet op de laatste plaats: burgerinitiatieven. Het is helder, de overheid is voor het realiseren van haar doelstellingen in steeds belangrijker mate afhankelijk van anderen.
De tijd dat de overheid bepaalde wat de ander zou moeten doen ligt ver achter ons. De overheid is één van de spelers geworden op een veld waarop velen actief zijn. En waarin anderen ook de regie nemen. Hoe ga je om met deze nieuwe verbindingen? Hoe laat je oude systemen los?

De vrije kamer is een pilot

Hoe kom je in open contact met de partners in het veld? Hoe slagen we erin om gezamenlijk probleemstellingen of uitdagingen te formuleren? Hoe leren we elkaars taal kennen, begrijpen we wat de ander werkelijk bedoelt? Hoe ga je om met de eigen rol en je eigen organisatie, daar waar je in partnership wellicht meer bewegingsruimte nodig hebt? Hoe vinden we nieuwe oplossingen voor de uitdagingen in stad en regio?

Elke organisatie heeft ‘blinde vlekken’. Dit zijn vaak kansen voor hernieuwde samenwerking. De vindtocht naar deze kansen is essentieel voor de start van veranderingen die nodig zijn in ons gezamenlijk handelen, in onze samenleving en in het bedrijfsleven. De vrije kamer is een fysieke en virtuele ruimte om dit te onderzoeken.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Waarom de vrije kamer?

Een Almeerse ruimte voor mensen die mèt elkaar iets voor elkaar willen krijgen, dat is de Vrije Kamer. Er is in Almere geen gebrek aan goede ideeën maar vanuit bestaande structuren lukt het niet altijd om van woorden naar daden te komen. Vandaar de Vrije Kamer.

De Vrije Kamer is een tijdje geleden ontstaan toen 25 mensen, sommige vanuit verschillende organisaties, opnieuw tot het inzicht kwamen dat ze iets wezenlijks met elkaar delen: de wens om door inzet van hun kennis, netwerk en geestdrift rechtstreeks iets voor de stad te betekenen. In de eerste plaats als betrokken Almeerder en pas daarna vanuit de functie die ze vervullen.

De Vrije Kamer biedt ruimte aan mensen met een goed idee dat het belang van een individu of een kleine groep overstijgt. De nadruk ligt op wat individuele mensen tot stand kunnen brengen. We geven ruimte aan spontaniteit, ontroesting, nieuwe verbinding en de inspiratie en aspiratie van personen.

De Vrije Kamer maakt verlangens, plezier en gedachten vrij. We willen werken vanuit vertrouwen en van daaruit samen dingen tot stand brengen. Iedereen die hier aan wil bijdragen is van harte welkom. Wie in de Vrije Kamer komt, vertegenwoordigt geen organisatie of structuur, maar handelt vanuit zijn persoonlijke kracht, zonder last of ruggespraak. Wat we delen, delen we ruimhartig. Wat je bijdraagt in de Vrije Kamer is van iedereen.

De Vrije Kamer is in de eerste plaats een ruimte in waar we fysiek samenwerking organiseren. Door met regelmaat een inloopbijeenkomst te houden volgens het principe van de ‘open space’.

Maar: de Vrije Kamer bestaat ook los van plaats en tijd. Via de website en LinkedIn brengen we een virtueel netwerk tot stand.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized